Bestuur + Historie

    Bestuur:                                                                   

   Voorzitter - Janine van Bokhoven 

   Secretaris/Penningmeester - Piet Couweleers

   Bestuurslid - Hennie Franken van Velthoven   

   Bestuurslid - Marianne Verhagen-Stoffele

 

  Webmaster: Piet Couweleers.

    pjcouweleers@ziggo.nl  

    

 

 

Secretariaat:

Rakehof 36

4841 HD Prinsenbeek.

tel. 076 - 5415133

mob. 06-51904169

e-mail:

koor.amicitia@ziggo.nl

 

 

      -Historie Amicitia-

In 1974 opgericht, is ons koor nog steeds levendig en actief bezig. Amicitia is toen ontstaan door samenvoeging van het mannen kerkkoor met het toen bestaande dameskoor.Het herenkoor was waarschijnlijk nog door Deken Maes en Mr. Bierens opgericht en dus al minstens 120 jaar oud. Het dameskoor bestond toen 13 jaar. In   2019 vierde Amicitia haar 45 jarig bestaan.   

Amicitia betekend vriendschap !   Een betere naam voor een zangvereniging is bijna niet denkbaar, want juist op de onderlinge samenwerking, het elkaar niet overstemmen en vooral het aanvaarden van de dirigent, kunnen alleen maar optimaal zijn als het gedragen wordt door vriendschap.   

Het koor telt momenteel 26 leden en staat onder leiding van dirigent / organist Coen Ruivenkamp. Het bestuur bestaat uit 4 leden. Het doel van Amicitia is het verzorgen van de liturgische gezangen in de R.K kerk van Prinsenbeek.  

Zo verzorgt het koor twee per maand op zondag de gezangen tijdens de Eucharistieviering van 09.30 uur. Ook zingen wij op de kerkelijke feestdagen zoals   “Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren”. Aanvankelijk stond het koor boven   op het oksaal, maar onder invloed van het 2e Vaticaans concilie zijn we naar beneden verhuisd, naar onze eigen koorbanken voor het Maria altaar. Zo vormen we beter een schakel tussen altaar en kerk.

Onze repetitieavond is op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de sacristie van de kerk.De repetitie word om 21.00 uur onderbroken voor een koffie/thee pauze.    

Vooraf aan de repetitie worden door enkele leden de stoelen, de mappen met de muziekstukken en de bundels al klaargezet, zodat om 8 uur meteen begonnen kan worden met repeteren. We hebben altijd veel te oefenen want de gezangen wisselen van zondag tot zondag.De te zingen liederen worden eenmaal per maand door onze muziekcommissie , samen met de Pastors, uit het repertoire geselecteerd aan de hand van de lezingen van de bewuste zondag. Regelmatig studeren wij nieuwe liederen in.

Een maal per jaar houdt het koor een vergadering, in januari de algemene ledenvergadering, waarin de bestuursleden worden gekozen of herkozen en de zomerafsluiting, kort voor de vakantiestop. Op de zomerafsluiting wordt het reilen en zeilen van het koor besproken tijdens de eerste helft van het jaar en de plannen voor het tweede halfjaar besproken.

Ook huldigen wij tijdens de zomerafsluiting onze jubilarissen. Eenmaal per jaar hebben wij als koor een gezellig avondje uit in de maand november. (rond de feestdag van de Heilige Cecilia 22 november)

Ook gaat Amicitia regelmatig uitzingen zoals in de maand mei bij onze Lieve Vrouw van Zegge.  

Nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.

Hebt U belangstelling bel dan onze secretaris

076 – 5415133

of e-mail koor.amicitia@ziggo.nl

       U bent van harte welkom !   

 

 

 

 

 

 

 

top dubbelklik